gtag('config', 'AW-853523673');

Információk

Miért válasszon minket?

 • Egyszerű parkolóhely foglalás, akár online akár telefonon
 • Mozgássérült parkolóval rendelkezünk
 • Bőrönd súlyának ellenőrzése
 • Közeli parkolás a Liszt Ferenc repülőtér termináljához
 • Gyors ügyintézés és regisztráció
 • Udvarias, magas színvonalú kiszolgálás, transzfer szolgáltatás
 • Biztonságos, elkerített létesítmény
 • Kulturált, szép környezet
 • Pihenését, nyaralását nyugodtan töltheti, gépkocsijára biztonsági őrök vigyáznak
 • Gépjármű külső belső takarítás, mosás

A parkolás menete

Ön a parkolóhelyét lefoglalhatja a helyszínen, telefonon vagy online a www.nemzetiparkolo.hu weboldalon.

Miután a helyszínen a Nemzeti Reptéri Parkoló területén (2220 Vecsés, Fő út 12.) gépjárművével leparkolt, irodánkban kollégáink segítségével kitöltik a parkolási lapot. Ezt a parkolási lapot a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője és a parkolást végző személy aláírja. A parkolást végző személy aláírásával tudomásul veszi és egyúttal elfogadja a Nemzeti Reptéri Parkoló általános szerződési feltételit. Ezek után vehető igénybe  a parkolás és a transzfer.

A Nemzeti Reptéri Parkoló általános szerződési feltételei

A szerződés területi hatálya: az itt rendezett szabályok a Nemzeti Reptéri Parkoló céljára bekerített illetve a Nemzeti Reptéri Parkoló által üzemeltetett vagy bérbe vett területen érvényes. 

A szerződés időbeli hatálya:

Jelen szerződés a parkolás megkezdésével a Nemzeti Reptéri Parkoló és az ügyfelek (a gépjármű vezetője és utasai) között jön létre. A gépjármű kültéri, kültéri fedett, teremgarázs parkoltatásra, tárolásra, megőrzésre, repülőtéri transzfer lebonyolítására és az esetlegesen igényelt egyéb szolgáltatások igénybevételére vonatkozóan az alábbi szabályok, feltételek szerint.

 • Forgalmi rend a Nemzeti Reptéri Parkoló területén
 • Biztonságtechnikai intézkedések a Nemzeti Reptéri Parkoló területén
 • Repülőtéri transzfer ügymenete
 • Nemzeti Reptéri Parkoló díjszabása
 • Nemzeti Reptéri Parkoló vegyes rendelkezése

Forgalmi rend a Nemzeti Reptéri Parkoló területén

A Nemzeti Reptéri Parkoló egész területén a KRESZ szabályai érvényesek. 

A megengedett legnagyobb sebesség 15 km / h.

A Nemzeti Reptéri Parkoló területén a gépjárművek mozgását, leparkolását a Nemzeti Reptéri Parkoló személyzete irányítja.

A gépjárművek lezárt állapotban mechanikus, és beépített elektronikus védelemmel ellátva tárolhatóak. A forgalmi rend a Nemzeti Reptéri Parkoló kapujának elhagyásáig van érvényben.

Biztonságtechnikai intézkedések a Nemzeti Reptéri Parkoló területén

A Nemzeti Reptéri Parkolóba történő behajtáskor az üzemeltető a jogszabályoknak és adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a parkolás igénybevételéhez szükséges igazolás, bizonyítás, és biztonsági célokra történő adatrögzítést végez.

 • Rögzíti a gépjármű forgalmi engedélyében szereplő adatokat (igény szerint) 
 • Rögzíti a gépjármű jelenlegi állapotát, mely aláírásra kerül a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője, illetve az ügyfél által. Az esetleges sérülésekről fénykép készül. (igény szerint)
 • A Nemzeti Reptéri Parkolóban való parkolás megkezdésekor a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője felveszi az ügyfél személyes adatait a parkolólap kiállításához. A Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője kizárólag a reptéri parkoló üzemeltetéséhez használja fel, és azokat a jogviszony megszűnése után 60 napig őrzi, majd megsemmisíti. 
 • Az aláírásokat, illetve fényképfelvételeket a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője kizárólag hatósági szerveknek, azok hivatalos dokumentált megkeresésére áll módjában kiadni. 
 • A Nemzeti Reptéri Parkoló a parkolás megkezdésekor a Nemzeti Reptéri Parkoló  üzemeltetője a fenti dokumentumok és adatrögzítés alapján parkoló lapot állít ki az ügyfél részére, mely tartalmazza az autó és az ügyfél adatait.
 • A Nemzeti Reptéri Parkoló a parkolás befejeztével  az autó átvételére kizárólag a parkoló lapon szereplő, vagy az általa szabályszerűen meghatalmazott személy jogosult. 
 • A járművel történő kilépés során, amennyiben nyilvánvaló költség nem merül fel, úgy a parkoló lapot felmutató személy minősül a gépjárművel jogosan rendelkező ügyfélnek. A parkolólapot az ügyfél köteles megőrizni, és azt a parkolás befejeztével a személyzetnek, a portaszolgálatnak vagy az őrszolgálatnak átadni. Ennek hiányában, a forgalmi engedélyben szereplő személy tekinthető a gépjármű elvitelére jogosultnak.
 • A parkolólap elvesztéséből származó károkért és esetleges többletköltségét a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal. 
 • A Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője nem vállal felelősséget a tárolás során bekövetkezett szennyeződésekért és károkért. (jégkár, természeti katasztrófa, villámcsapás, tűzeset, stb.), valamint más által okozott károkért sem. Más által okozott kár esetén a kresz szabályai lépnek érvénybe.
 • Autómosás esetén korábbi sérülés, lakkréteg hiba miatt esetlegesen keletkezett károkért felelőséget nem vállalunk.
 • Az autó mozgatásának jogát fenntartjuk, ezért annak kulcsát itt kell hagyni.

A Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője gépjármű utas és csomagterében elhelyezett, vagy otthagyott vagyontárgyakat nincs jogában vizsgálnia, ezáltal azokról adat felvételezést nem készít, így az ezekkel kapcsolatos felelősség kizárt. A Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője nem vállal felelősséget a gépjármű csomag és utasterében hagyott vagyontárgyakért, audit-videó, vagy telekommunikációs, navigációs és egyéb berendezésekért.  A parkoló járműben üzemanyagon kívül más tűz, és robbanásveszélyes, valamint élő állat, közegészségügyileg kockázatos szer, vegyszer, romlandó, mérgező, sugárzó és egyéb ártalmas anyag, bármilyen olyan tárgy, melynek birtoklását jogszabály tiltja, nem tárolható. Amennyiben ennek gyanúja felmerül, úgy a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője értesíti a hatóságot és továbbiakban a hatóság rendelkezése szerint jár el. Ennek megszegéséből keletkező esetleges károkért a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, a károk megfizetése az ügyfelet terheli.

A gépjármű állapotával kapcsolatos vita esetén a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője által rögzített állapottal szembeni bizonyítás terhe az ügyfelet terheli. A bizonyítás költségei annak sikere esetén sem terhelhetőek a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetőjére. 

A repülőtéri transzfer ügymenete

A Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője az ügyfelek részére a parkoló és a Ferihegy 2A és 2B repülőtéri terminálok között az oda-vissza utazást (reptéri transzfert) saját kisbusszal biztosítja. A repülőtéri transzfer díját a kültéri, kültéri fedett, teremgarázs, parkoló tartalmazza.

A reptéri transzfer a parkolólap átvétele után vehető igénybe a kért terminálhoz. A visszautazás során a repülőgép leszállását követően a parkolólapon található telefonszámon kérjük jelezni az igényt a transzferre. A transzferszolgáltatást a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője igény szerint biztosítja. A Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője vállalja, hogy az igény jelzését követően beérkezéskor 10 - 25 percen belül rendelkezésre áll, visszaérkezéskor pedig maximum 15 - 25 percen belül. A menetidő a Nemzeti Reptéri Parkoló és a Liszt Ferenc repülőtér között kb. 10 perc, forgalomtól függően.

Az ügyfél kizárólagos érdekkörébe tartozik, hogy a fenti időigényt az utazásához szükséges mértékben figyelembe vegye. A Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője minden tőle telhetőt elkövet, hogy a fent jelzett időn belül az utasok eljussanak a Liszt Ferenc repülőtérre, vagy a Nemzeti Reptéri Parkolóhoz, azonban nem vállal felelősséget az esetleges műszaki, elkerülhetetlen forgalmi, vagy hatósági intézkedések során bekövetkezett esetleges késésekért. Kérjük, ezért úgy számoljon, a Nemzeti Reptéri Parkolóa történő  megérkezéstől számított 30 percen belül, hogy nem kapkodva transzferrel a Liszt Ferenc repülőtérre szállítjuk.(A 30 perc elegendő a leparkolásra, a csomagok átrakására, a regisztrációra, az adatlapok kitöltésére, esetlegesen kávé - üdítő elfogyasztására, és az utazásra.) Késés esetén ha a parkoló személyzete tájékoztatva van előre, az utast akár 10 percen belül is a repülőtérre visszük.

A repülőgépek elérésével kapcsolatos igények érvényesítése kizárt.  A Nemzeti Reptéri Parkoló személyzete segíti az ügyfelek biztonságos be és kiszállását, csomagjaik pakolását. A Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője kizárhatja a szolgáltatásból azon ügyfelét, aki megítélése szerint nincs biztonságos utazásra alkalmas állapotban. (Ittas, bódult személyek) 

Az ügyfelek utasként is vállalják a rájuk vonatkozó KRESZ szabályokat, és a kulturált utazás követelményeinek betartását. 

Díjszabás

A mindenkori díjszabás megtalálható a Nemzeti Reptéri Parkoló honlapján. https://nemzetiparkolo.hu/arlista

Az ügyfél a parkolási díjat készpénzben fizeti meg. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy gépjárművével a Nemzeti Reptéri Parkolót a parkolási díj megfizetése után hagyhatja el, vita esetén a személyzet az autót visszatarthatja. A fizetéssel kapcsolatos vita esetén a jármű visszatartására az ügyfél nem alapíthat további igényeket. Amennyiben a gépjárművet a Nemzeti Reptéri Parkolóból parkolólapot felmutatni nem tudó személy szándékozik elvinni, úgy az üzemeltető a rendelkezési jogot külön is vizsgálja. A Nemzeti Reptéri Parkoló személyzete a járművezetőt felhívja a személyazonossága igazolására, valamint a tulajdonjogot igazoló okirat bemutatására.

Amennyiben a járművezető, és a tulajdonjogot igazoló okiratban feltüntetett személy nem azonos, úgy legalább 2 tanú olvasható aláírásával és lakcímével ellátott magánokiratban foglalt meghatalmazás eredeti példányáénak átadása is kötelező. Kétség esetén a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője jogosult hatósági intézkedést kérni, mely megtörténtéig a járművet visszatarthatja.  A jármű feletti rendelkezési jog vitájából eredő bármilyen közvetlen vagy közvetett igény érvényesítése a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetőjével szemben kizárt. 

Vegyes rendelkezések

A Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetőjének kötelezettsége

 • A mindenkori díjszabásban foglalt díjazás ellenében a parkolóba leállított gépjárművet szabad vagy zárt, őrzött parkolóban tárolja.
 • A gépjárművet az adatrögzítés során felvett állapotban, a kulcsokkal rendelkező és parkolólapot felmutató személynek a parkolási díj megfizetése ellenében kiadja. 
 • A Nemzeti Reptéri Parkoló területén szükséges gépjárműmozgás biztonságos feltételeit biztosítja és a transzferügymenet szerint Liszt Ferenc repülőtér Ferihegy 2A, Ferihegy 2B terminálokhoz repülőtéri transzferszolgáltatást nyújt.
 • Az ügyfél a Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője szerint a díjak megfizetésére és parkolólap megőrzésére, valamint a Nemzeti Reptéri Parkoló parkolási szabályainak betartására köteles.
 • A Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője a magánszemélyek viselkedésére jelen szabályzat betartásán túl nem tud teljes körű befolyást gyakorolni.
 • A Nemzeti Reptéri Parkoló üzemeltetője a fent említett szabályokat betartja és betartatja, ezen túl nem felelős harmadik személy felróható magatartásáért, különösen az általuk szándékosan és elháríthatatlanul okozott sérülésekért, vandalizmusért, lopásért, betörésért, függetlenül attól, hogy a harmadik fél jogosan vagy jogtalanul tartózkodik a Nemzeti Reptéri Parkoló területén.
 • A parkolási szabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a polgári törvénykönyv és a végrehajtásra kiadott jogszabályok, és a Nemzeti Reptéri Parkolót üzemeltető tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, és hatósági előírások ide vonatkoztatható rendelkezései az irányadóak.
 • Amennyiben fedett vagy zárt foglalása van tűzvédelmi okokból az autókulcs leadása kötelező, melyet rendőrségi riasztóval ellátott széfünkben tároljuk!

Elérhetőségek

Kültéri parkoló 

Kültéri fedett parkolás

Beltéri, zárt teremgarázs

Szolgáltatásaink

Autómosás, takarítás

 

1./ Személyautó, SUV, Kisbusz

Autóját az időjárás függvényében takarítjuk, visszaérkezése előtti nap vagy aznap. Lehetőség szerint a takarítás után garázsba állítjuk.

 

2./ Prémium autótakarítás

A következőket tartalmazza a mosás és takarításon kívül:

- Autó Klímarendszerének, szellőzőinek és teljes utasterének  a szagsemlegesítése,  fertőtlenítése ózongenerátorral.

 

Próbáljon ki minket, és nem akar majd máshol parkolni!

Nálunk nincs reptéri behajtási költség!

Mozgássérült parkolóval is rendelkezünk

Bőrönd súlyának ellenőrzése

Kulturált családias környezet, tiszta mosdók

Óriás parkoló terület(kültér, beltér)

A legjobb árakat kínáljuk!

Megérkezéskor a reptéri transzfer azonnal indul. Több transzfer autóval dolgozunk.

Utasainkat közvetlenül az indulási szintre visszük.

Bankkártyás fizetési lehetőség

Bankkártyás fizetési lehetőség